mark for LANA GATTO, trademark #79162152

LANA GATTO x

#79162152
Jan. 30, 2015
mark for TOLLEGNO 1900, trademark #79114105

TOLLEGNO 1900 x

#79114105
Mar. 30, 2012
mark for FILATURA DI TOLLEGNO TOLLEGNO, trademark #79108359

FILATURA DI TOLLEGNO TOLLEGNO x

#79108359
Jul. 07, 2011
 • mark for LANA GATTO, trademark #79162152
  Jan. 30, 2015
  LANA GATTO
 • mark for TOLLEGNO 1900, trademark #79114105
  Mar. 30, 2012
  TOLLEGNO 1900
 • mark for FILATURA DI TOLLEGNO TOLLEGNO, trademark #79108359
  Jul. 07, 2011
  FILATURA DI TOLLEGNO TOLLEGNO